PROTECTIA DATELOR PERSONALE

MODEL DE NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SIGURA BROKER DE ASIGURARE SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este: servicii de asigurari si reasigurari.
Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare realizarii scopului precizat. Refuzul dvs. determini imposibilitatea intocmirii ofertei de servicii, respectiv imposibilitatea semnarii politei / contractului de asigurare.
lnformatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, parteneri contractuali si operatorului, societati de asigurare si reasigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteli adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la office@sigurabroker.ro, in atentia Administratorului Societatii, dna. Nastase Gabriela luliana. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.